Pierścienie oporowe Kubota D782, dystanse wału

Pierścienie oporowe / dystanse wału Kubota D782. Półpierścienie wału Kubota D782 dostępne jako nominalne czyli STD oraz nadwymiarowe. Mamy również inne części do Kubota D782.

W ten sposób tworzy się pula obrotowa zespołów. Magazyn nie tylko przechowuje karty obiegowe, lecz również jest zobowiązany do prowadzenia karty ewidencyjnej zespołów, stanowiącej dokumentację liczby i obiegu zespołów. Brygadzista po przekazaniu do magazynu niesprawnego zespołu uzyskuje razem z kartą obiegową zespół nieuszkodzony do zamontowania w naprawionej maszynie. Po wykonaniu pracy, brygadzista wypełnia trzecią część karty obiegowej i zwraca ją do magazynu. Jeżeli jednostka organizująca naprawy metodą wymiany zespołów obsługuje budowy rozrzucone w terenie, można na poszczególnych budowach zorganizować podręczne magazyny, wyposażone w zespoły związane z rodzajem maszyn pracujących na danym terenie. W przypadku mniejszej liczby obsługiwanych budów, organizuje się jeden magazyn centralny.