Pompa oleju Kubota D782

Nasza firma oferuje pompy oleju do silnika Kubota D782. Pompa oleju Kubota D782 wysyłana do klienta na terenie całej Polski. Można również odebrać osobiście.

Pompy oleju Kubota D782 dostępne od ręki bądź na zamówienie. Posiadamy też inne części zamienne do silnika.

Wszelkie zaburzenia w procesie spalania, jak np. niezupełne spalanie i dy­mienie, pomimo zastosowania odpowiednio dużego nadmiaru powietrza, przy­pisywano niedostatecznemu wymieszaniu paliwa z powietrzem. Już przed trzy­dziestu laty badania przeprowadzone przez S. Meurera wykazały, że poprawa jakości wymieszania paliwa z powietrzem nie usuwa wspomnianych zaburzeń w spalaniu i że zaburzenia te wywołują zjawiska chemiczne, towarzyszące two­rzeniu się mieszanki. Mianowicie podczas zetknięcia się rozpylonego paliwa z gorącym powietrzem następuje rozluźnienie wiązań między atomami węgla i wodoru, co prowadzi do rozpadu cząsteczek. Ułatwia to wprawdzie samo­zapłon, gdyż wyzwolone atomy wodoru szybko reagują z tlenem, pozostaje jednakże reszta paliwa bogata w atomy węgła, który jest mniej skłonny do utleniania. Zjawisko rozpadu cząsteczek paliwa potęguje się ze wzrostem tempe­ratury (w miarę spalania). W ten sposób powstaje charakterystyczny dla silników z zapłonem samoczynnym przebieg spalania: początkowo bardzo duża szybkość spalania wodoru związana z silnym hałasem, a następnie powolne dopalanie węgla połączone z dymieniem.