Komplet uszczelek silnika Kubota D782

Oferujemy zestaw uszczelek do silnika Kubota D782 dostępny na miejscu. W komplecie znajduje się m.in. uszczelka głowicy Kubota D782.

W skład zestawu Kubota D782 wchodzą uszczelki takie jak: uszczelka miski olejowej, uszczelka kolektora wydechowego, uszczelka pokrywy zaworowej, uszczelka klawiatury, uszczelka kolektora ssącego, zestaw uszczelek góra, zestaw uszczelek głowicy.

Większość analizatorów jest zautomatyzowana. Praca na modelach analizatora Coultera A, B i D i modelach analizatora Celloscope 101, 202 i 302 wymaga wykonania trzech zasadniczych czynności, z których dwie polegają na manipulacji zaworem i jedna na skasowaniu licznika, W modelu F praca wymaga dwóch operacji ręcznych (skasowanie licznika odbywa się automatycznie). Przyrządy CG1 i CG2 i Celloscope 401 wymagają jednej czynności ręcznej (praca układu hydraulicznego jest sterowana zaworem magnetycznym). W niektórych analizatorach istnieją urządzenia automatycznie zapobiegające wyrzuceniu rtęci z manometru i przedostaniu się cieczy do pompy próżniowej przy przepełnionym zbiorniku oraz urządzenia wyłączające prąd czujnika po wykonaniu liczenia i zmieniające jego biegunowość (w celu zmniejszenia następstw elektrolizy).