Filtry silnika Kubota D782

Oferujemy filtry silnika Kubota D782. W ofercie filtry Kubota D782 takie jak filtr oleju silnikowego, filtr paliwa oraz filtr powietrza.

Przy zamówieniu podaj nam model maszyny, ponieważ w zależności od zastosowania maszyny, filtry są różne.

Filtry Kubota D782 wysyłamy na cały kraj. Możliwy również odbiór osobisty w siedzibie firmy.

Żuraw ŻB-45 A znalazł szerokie zastosowanie w miej­skim budownictwie mieszkaniowym do wzno­szenia bloków mieszkalnych o wysokości 9 do 10 kondygnacji metodą uprzemysłowioną z lek­kich i średnich elementów prefabrykowanych. W budownictwie przemysłowym żuraw ŻB- -45 A znajduje zastosowanie do montażu lek­kich konstrukcji stalowych, stanowiących szkie­lety hal fabrycznych i elementy wyposażenia zakładów. Na placach, składowiskach i w ma­gazynach żuraw ŻB-45 A służy do załadunku, wyładunku i składowania materiałów.

Żurawie ŻB-45 A zostały także dostosowane i dostarczone w dużej ilości dla budownictwa w CSRS.

W zależności od potrzeb budowy, żuraw może pracować przy użyciu przejezdnego wózka (wo- dzaka) umożliwiającego mu osiąganie wysięgu od 3,5 do 20 m. W tym przypadku udźwig żu­rawia jest stały i wynosi 2,25 T. Po zabloko­waniu wodzaka na końcu wysięgnika, żuraw może pracować z wysięgnikiem podniesionym, dostosowanym do większych udźwigów.