Cewka gaszenia Kubota D782

Cewka gaszenia do silnika Kubota D782.

Cewki Kubota D782 występują w wersji z samą wtyczką albo z kablem.

Możesz zakupić je w naszej firmie stacjonarnie oraz wysyłkowo.

Najmniejsze tarcie, a tym samym także najmniejsze zużycie części występu­je wtedy, gdy odpowiednio gruba warstwa oleju uniemożliwia bezpośrednie zetknięcie się współpracujących powierzchni. Występuje wtedy tak zwane tar­cie płynne. Niezbędnym warunkiem pojawienia się tarcia płynnego jest dosta­tecznie duża prędkość względna współpracujących części. Powstaje wtedy tak zwany klin olejowy, który wywołuje siłę nośną uniemożliwiającą bezpośrednie zetknięcie się części. Zmniejszenie prędkości ruchu, zwiększenie obciążenia części lub zmniejszenie lepkości oleju wywołuje tzw. pośredni stan smarowania. W tym przypadku olej znajduje się jedynie w zagłębieniach nierówności. W po­bliżu wierzchołków mikronierówności współpracujących powierzchni warstew­ka oleju jest bardzo cienka i często ulega przerwaniu.