Czujnik temperatury płynu silnika Kubota D782

Oferujemy czujnik temperatury płynu silnika Kubota D782. Czujnik temperatury Kubota D782 dostępny od ręki lub na zamówienie w przypadku braku.

Ponadto w sprzedaży oprócz czujników temperatury Kubota D782 inne elementy osprzętu.

Do maszyn wyposażonych w kilka elektrycz­nych silników napędowych często podłączony jest dodatkowy licznik tuż za wyłącznikiem głównym. Wskazuje on wówczas sumaryczną liczbę godzin włączania zasilania całej maszy­ny.

Szeroki zakres informacji o pracy eksploatacyj­nej badanych maszyn dają rejestratory firmy Kienzle.

Przyrządami Kienzle można mierzyć szereg pa­rametrów pracy maszyny, a mianowicie:

– czas pracy maszyny,

– prędkość jazdy i ilość przejechanych km,

– czas pracy, liczbę cykli i ciśnienie robocze w cylindrze układów hydraulicznych.

Do pomiaru czasu pracy maszyny używany jest przyrząd typu TPW. Działanie jego polega na zasadzie bezwładnościowych wychyleń masy połączonej układem dźwigniowym z iglicą do­konującą zapisu na specjalnej tarczy rejestra­cyjnej.

Przyrząd Kienzle, umocowany w pozycji piono­wej na będącej w ruchu maszynie, podlegać bę­dzie równoczesnym drganiom. Wprowadzona w ruch drgający masa bezwładnościowa przyrządu spowoduje przez układ dźwigniowy ruch iglicy dokonujący zapisu na tarczy rejestracyjnej.