Rozrusznik i alternator Kubota D782

W sprzedaży rozrusznik i alternator Kubota D782. Posiadamy rozruszniki i alternatory Kubota D782 regenerowane oraz używane. Sam decydujesz jaki potrzebujesz.

Rozrusznik Kubota D782

Przy zakupie rozrusznika i alternatora Kubota D782 podaj nam pełne dane z numerem seryjnym, które odczytasz ze starego.

Sposoby wykonywania pierścieni. Półfabrykatami do wyrobu pierścieni są odlewy albo w postaci tulei (które następnie tnie się na pierścienie), albo od razu w postaci oddzielnych pierścieni.

Odlewanie indywidualne umożliwia otrzymywanie drobnoziarnistej stru­ktury i lepszych własności mechanicznych. Pierścienie są odlewane w oddzielnych for­mach połączonych ze sobą wspólnym wlewem.

Inna, coraz częściej stosowana metoda produkcji pierścieni polega na tocze­niu według kopiału. W tym celu pierścienie odlewa się indywidualnie i po prze- szlifowaniu płaszczyzn bocznych toczy się ich powierzchnię zewnętrzną według kopiału o kształcie pierścienia w stanie swobodnym. Następnie wycina się od­cinek pierścienia odpowiadający zamkowi w stanie swobodnym i po ściśnięciu pierścienia wytacza się jego powierzchnię wewnętrzną.