Czujnik ciśnienia oleju Kubota D782

W sprzedaży czujnik ciśnienia do silnika Kubota D782. Oferujemy sprzedaż stacjonarną oraz wysyłkową.

Oprócz czujnika ciśnienia Kubota D782 w ofercie również inne elementy osprzętu takie jak np. przekaźnik do świec, regulator napięcia i inne.

Naprawa bieżąca (NB) jest naprawą wykony­waną w okresie między naprawami głównymi, przy czym zakres jej jest ustalany indywidual­nie w oparciu o wyniki przeglądu przeprowadzonego w ramach planowej obsługi technicznej lub na zgłoszenia operatora. Naprawa bieżąca ma na celu przywrócenie: maszynie wymagane­go stanu sprawności technicznej. W pewnych przypadkach naprawa bieżąca może mieć zakres odpowiadający stosowanemu dawniej pojęciu naprawy średniej.

Naprawa główna (NG) jest naprawą planową polegającą na przywróceniu maszynie stanu technicznego określonego przez producenta, umożliwiającego przepracowanie przez nią okre­su międzynaprawczego.

Podczas wykonywania napraw głównych w przypadkach uzasadnionych może być przepro­wadzana modernizacja poszczególnych zespołów maszyny.

Naprawa uszkodzenia awaryjnego (NA) jest na­prawą o zakresie ustalonym indywidualnie w wyniku przeglądu poawaryjnego, mającą na ce­lu przywrócenia maszynie stanu sprawności technicznej.