Wtryskiwacze Kubota V1100

Wtryskiwacze Kubota V1100 silnika, który znalazł zastosowanie w miniładowarkach, minikoparkach, koparkach kołowych.

Wszystkie części zamienne do silników Kubota V1100 dostępne od ręki.

Pompy wtryskowe, wtryskiwacze, końcówki wtrysku do silników Kubota V1100 –  nowe i regenerowane.

Zapytaj również o możliwość regeneracji swoich wtryskiwaczy lub pompy wtryskowej.

Czy wiesz że…

Do powszechnie stosowanego sprzętu ochrony osobistej zaliczamy maski filtrujące, rękawice, fartuchy, buty, okulary, osłony twarzy itp. Podstawowym sprzętem gaśniczym są, w warunkach pracy kierowcy wózka, koce azbestowe i różnego typu gaśnice. Każdorazowo przed rozpoczęciem prac związanych z transportem materiałów niebezpiecznych lub prac w obszarach zagrożonych pożarem albo wybuchem powinien być dokładnie sprawdzony stan techniczny wózka, jego wyposażenia dodatkowego oraz urządzeń niezbędnych do bezpiecznego wykonywania pracy. Każda bowiem usterka, nawet z pozoru błaha, może być przyczyną groźnego wypadku. Z tych też względów nawierzchnie dróg transportowych powinny być równe, bez wyrw i dziur, a same drogi odpowiednio oświetlone. Kierowca ma prawo odmówić podjęcia pracy, jeżeli stan techniczny wózka, stan nawierzchni dróg i ich oświetlenie budzą jego zastrzeżenia. W razie zauważenia pożaru każdy pracownik obowiązany jest zaalarmować straż pożarną i osoby znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie pożaru. Równocześnie z zaalarmowaniem straży pożarnej należy przystąpić do akcji gaśniczej przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego, znajdującego się w pobliżu. Osoby uczestniczące w akcji gaśniczej powinny pamiętać, że: w pierwszej kolejności należy ratować ludzi; należy wyłączyć dopływ prąciu do pomieszczeń i urządzeń objętych pożarem; nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem, a także płonących paliw; w takich przypadkach należy stosować odpowiedni rodzaj gaśnic (śniegowe, halonowe, proszkowe, tetrowe itp.); należy usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne, a szczególnie butle z gazami sprężonymi, naczynia z płynami palnymi, cenne maszyny i ważne dokumenty; nie należy otwierać, bez koniecznej potrzeby, drzwi i okien w pomieszczeniach objętych pożarem; dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia.