Zestaw uszczelek Kubota V1100

Zestaw uszczelek Kubota V1100 silnika, który znalazł zastosowanie w maszynach z branży budowlanej, minikoparkach, miniładowarkach, koparkach kołowych.

Oprócz pełnych zestawów uszczelek do silnika Kubota V1100 oferujemy również takie uszczelki jak: uszczelniacz wału korbowego, uszczelka klawiatury (uszczelka pokrywy zaworowej), uszczelka kolektora, uszczelniacze zaworowe.

Sprawdź ofertę naszej firmy na zestaw uszczelek Kubota V1100. Posiadamy również inne części, takie jak: panewki wału korbowego, pierścienie tłokowe, pompa paliwa, filtry silnika, świece zapłonowe iskrowe, głowica silnika, uszczelniacze wału itp.

Czy wiesz że…

W razie pożaru wózka kierowca powinien: zatrzymać wózek, przerwać dopływ prądu z baterii akumulatorów, a w wózku spalinowym wyłączyć stacyjkę i ewentualnie dopływ paliwa do silnika; gasić pożar gaśnicą śniegową, proszkową, halonową lub tetrową. Gaśnic pianowych używać tylko do gaszenia wózków spalinowych. Obszarem o dużym stopniu zagrożenia wybuchem są ładownie akumulatorów. Przyczyną zagrożenia jest wodór, gaz bezbarwny i bezwonny, wydzielający się w znacznych ilościach podczas ładowania baterii i tworzący z powietrzem silnie wybuchową mieszaninę. W pomieszczeniach tych nie wolno używać otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci. Stacje paliw i ich najbliższe otoczenie są także obszarami szczególnego zagrożenia pożarem i wybuchem. Na ich terenie zabronione jest używanie otwartego ognia. Podczas – pobierania paliwa należy przestrzegać następujących zaleceń: silnik wózka powinien być unieruchomiony; trzeba uważać, aby paliwo nie rozlało się na silnie nagrzane elementy silnika; wózki oczekujące na tankowanie powinny być tak ustawione, aby w razie pożaru można było nimi natychmiast odjechać; wózki akumulatorowe nie powinny wjeżdżać na teren stacji paliw. Zagrożenia wypadkowe w transporcie wewnątrz zakładowym wynikają z dużych prędkości jazdy wózków, podnoszenia i stertowania ładunków, transportu materiałów niebezpiecznych oraz pracy wózków w obszarach zagrożonych pożarem lub wybuchem. Kierowca wózka i osoby uczestniczące w wypadku powinny, zgodnie z przepisami kodeksu drogowego i pod groźbą odpowiedzialności karnej, udzielić na miejscu pierwszej pomocy ofiarom wypadków. Pierwsza pomoc polega na prostych zabiegach mających na celu utrzymanie ofiary wypadku przy życiu i niedopuszczenie do pogarszania się jej stanu do czasu przybycia lekarza.