Pompa wody Kubota V1100

Pompa wody Kubota V1100 silnika, który znalazł zastosowanie w maszynach budowlanych, minikoparkach, miniładowarkach, koparkach kołowych.

Pompa wodna wszystkich wersji silnika Kubota V1100. Sprzedajemy też części zamienne do silnika Kubota V1100 np.: termostaty, głowice, pompy paliwa, tłoki, uszczelniacze i uszczelki, tuleje itp.

Posiadamy wszystkie części zamienne do silnika Kubota V1100, który znalazł zastosowanie w miniładowarkach, minikoparkach, koparkach.

Czy wiesz że…

Do elementów mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracy, szczególnie wózków podnośnikowych, zaliczamy: zęby wideł, łańcuchy mechanizmu podnoszenia, przewody hydrauliczne i ogumienie. Elementy te bądź bezpośrednio niosą ładunek, bądź też przenoszą obciążenia wynikające z jego masy. Obowiązujące normy szczegółowo precyzują wymagania, które muszą być spełnione przez konstruktorów i producentów. Do obowiązków kierowcy należy obserwacja tych elementów w czasie eksploatacji wózka i odpowiednie postępowanie w razie stwierdzenia ich zużycia lub uszkodzenia w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu pracy. Każdy z tych elementów jest zbudowany i przystosowany do pracy z konkretnym obciążeniem, które nie może być przekroczone bez szkody dla jego trwałości. W krańcowych przypadkach przeciążenia każdy z tych elementów może ulec zerwaniu lub pęknięciu, co nieuchronnie prowadzi do wypadku. Zęby wideł są podstawowym osprzętem wózków podnośnikowych (rys. 106). Mocowane są nasuwnie, przeważnie dwie sztuki, na płycie czołowej wózka. Rozstawienie zębów wideł może być regulowane. Zatrzaski współpracujące z wycięciami w górnej krawędzi płyty zabezpieczają zęby przed przypadkowym przesunięciem wzdłuż płyty. Zęby wideł mogą być wykonywane jedynie ze stali o granicy plastyczności nie niższej od 333,4 MPa; jako gięte z półfabrykatu kutego lub walcowanego. Spoiny zaczepów mogą być wykonywane jedynie przez spawacza z odpowiednimi uprawnieniami. Każdy ząb wideł ma swój nominalny udźwig. Jego wielkość wynika z podzielenia udźwigu nominalnego wózka przez liczbę zębów wideł, w które jest on uzbrojony. Na każdym zębie wybita jest wielkość jego udźwigu nominalnego oraz odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł c. Każdy ząb wideł musi przenieść, bez trwałych odkształceń, obciążenie trzy razy większe od jego udźwigu nominalnego. Zęby wideł zużyte lub rozgięte powinny być bezwzględnie wymienione. Zgodnie z zaleceniami międzynarodowymi dopuszczalne zmniejszenie grubości poziomej części zęba wideł wynosi 10%, lecz nie więcej niż 5 mm. Działanie zatrzasków musi być pewne.