Wał korbowy Kubota V1100

Wał korbowy Kubota V1100 silnika, który znalazł zastosowanie w miniładowarkach, minikoparkach, koparkach kołowych.

Oprócz wałów korbowych do silnika Kubota V1100 sprzedajemy także inne części np.: pompy wody, termostaty, głowice, pompy paliwa, tłoki, tuleje itp.

W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z nami.

Czy wiesz że…

Przykładowe znaki niebezpieczeństwa umieszczane na opakowaniach transportowych materiałów niebezpiecznych, a) materiały wybuchowe (tło znaku pomarańczowe),, b) niepalne gazy sprężone i płyny pod ciśnieniem (tło znaku zielone), c) łatwo palne gazy sprężone (tło znaku czerwone); d) łatwo palne materiały (tło znaku – pasy biało-czerwone), e) samozapalne materiały (dolna część tła czerwona), f)- materiały zapalające się w zetknięciu z wodą (tło znaku niebieskie,), g) trucizna, h) substancje żrące, i) materiały promieniotwórcze (w tle podany stopień aktywności). Poważne zagrożenie pożarem lub wybuchem, a także zdrowia kierowcy i osób postronnych, mogą. wystąpić podczas transportu materiałów niebezpiecznych. Zalicza się do nich wszelkie substancje trujące i żrące, materiały wybuchowe gazy itp. Dla każdego z tych materiałów są ściśle określone środki ochrony osobistej uczestników transportu oraz wymagania i ograniczenia dotyczące samego transportu. Złożoność i obszerność tego zagadnienia, wynikająca z dużej liczby tych materiałów oraz specyficznych wymagań dotyczących ich transportu, przekraczają ramy tego podręcznika. Przed rozpoczęciem prac związanych z transportem materiałów niebezpiecznych oraz w obszarach zagrożonych pożarem lub wybuchem wymaga się, aby osoba organizująca te prace: udzieliła kierowcy wózka i osobom współpracującym szczegółowych informacji o rodzajach zagrożeń, sposobie użycia sprzętu pomocniczego i gaśniczego oraz właściwych metod pracy i postępowania w razie wypadku; przydzieliła, stosownie do rodzaju przewożonego materiału i warunków pracy, sprawdzone uprzednio środki i sprzęt ochronny oraz, w miarę potrzeby, odpowiednie środki gaśnicze.