Świece żarowe Kubota V1500, V1501

Świece żarowe do silnika Kubota V1500, V1501 w ofercie naszej formy. Posiadamy świece żarowe Kubota V1500, V1501 na miejscu, wysyłamy tego samego dnia.

Oferujemy ponadto wszystkie rodzaje przekaźników do świec żarowych Kubota V1500, V1501.

Kubota V1500, V1501 świece żarowe zakupić można na sztuki bądź w komplecie.

Gdy dowolna bryła materialna obraca się dokoła stałej, sztywno z nią związanej osi, wtedy wszystkie elementarne cząsteczki tej bryły opisują tory kołowe. Przy stałej pręd­kości kątowej co doznają one przyspieszeń dośrodkowych, a odpowiednie elementarne opory bezwładności stanowią siły odśrodkowe, których linie działania przecinają oś obrotu i są prostopadłe do niej.

Sprowadzenie wszystkich elementarnych sił odśrodkowych do najprostszych układów sił skupionych nazywamy redukcją sił odśrodkowych.

Zgodnie z zasadami kinetostatyki wszystkie elementarne siły odśrodkowe mogą być sprowadzone do jednej siły skupionej przyłożonej w dowolnie obranym punkcie na osi obrotu i do jednej pary sił działającej w płaszczyźnie równoległej do osi obrotu *}. Ten układ sił może być następnie sprowadzony do 2 sił skupionych przyłożonych w 2 dowol­nych punktach na osi obrotu. Obierając te punkty np. w środkach 2 łożysk ustalających oś obrotu bryły, można wyznaczyć w ten sposób obciążenie łożysk siłami bezwładności. Dogodnie jest dokonać redukcji sił odśrodkowych bryły, posługując się metodą analitycz­ną.