Pompa wody Kubota V1500, V1501

W ofercie pompa wody do silnika Kubota V1500, V1501.

Pompa wodna Kubota V1500, V1501 dostępna na miejscu. Można zakupić ją stacjonarnie lub wysyłkowo. W razie braku w naszym magazynie – sprowadzana jak najszybciej.

Podczas zamawiania pompy wody Kubota V1500, V1501 podaj nam oznaczenie silnika oraz wyślij zdjęcie.

Oprócz samozapłonu w silnikach z zapłonem iskrowym występuje drugie zjawisko, które ogranicza wartość dopuszczalnego stopnia sprężania. Jest to zjawisko detonacji. Detonacją nazywamy szczególnie gwałtowny przebieg spa- lania, przy którym prędkość rozprzestrzeniania się czoła płomienia dochodzi do 2000 m/s. Powstaje wtedy fala uderzeniowa, która ulegając wielokrotnym  odbiciom od ścianek głowicy, cylindra i denka tłoka wywołuje metaliczny dźwięk, podobny do uderzania o siebie zużytych części silnika. Dalszymi objawami detonacyjnego spalania jest spadek mocy oraz pojawianie się w spalinach czarnego dymu. Na wykresie indykatorowym, wskutek dużych wahań ciśnienia, krzywa rozprężania przybiera charakterystyczny kształt piły. Zjawisko
detonacji jest szkodliwe dla silnika, ponieważ uderzenia fal ciśnienia powodują nadmierne obciążenie części układu korbowego, przepalanie denek tłoków i przegrzewanie zaworów wylotowych.