Pompa paliwa, pompka zasilająca Kubota V1500, V1501

W ofercie pompa paliwa do silnika Kubota V1500, V1501. Dostępne na miejscu pompy podające paliwo we wszystkich wersjach. Elektryczna pompa paliwa, pompa podająca paliwo oraz pompka zasilająca na wałek rozrządu Kubota V1500, V1501 oferowane przez naszą firmę.

Pompa zasilająca Kubota V1500, V1501 dostępna od ręki.

Główne zalety żurawi z wieżą obrotową są na­stępujące: dogodny dostęp do mechanizmów napędowych, łatwy i szybki montaż, demontaż oraz transport. Żurawie tego rodzaju produko­wane są w pełnych typoszeregach w Polsce.

Żurawie z wieżą stałą znajdują zastosowanie w budownictwie skupionym, w gęsto zabudowa­nych ośrodkach miejskich, a zwłaszcza w mia­stach państw zachodniej Europy. Takie miasta,. jak Paryż, Rzym, Wenecja i inne; budowane w ubiegłych stuleciach, wymagają stałego prowadzenia prac modernizacyjnych istniejącej za­budowy, jak również —- w miarę starzenia się obiektów budowlanych — wprowadzania no­wych budynków. Prace budowlane w tych mia­stach prowadzone są przy nieprzerwanym ru­chu ulicznym. W tych warunkach pod żuraw można przeznaczyć jedynie kilka metrów kwa­dratowych powierzchni chodnika ulicznego lub też zachodzi konieczność stawiania żurawia w szybie dźwigu wznoszonego budynku.