Pierścienie tłokowe Kubota V1500, V1501

Pierścienie tłokowe Kubota V1500, V1501 w ofercie naszej firmy dla tłoków nominalnych oraz nadwymiarowych. Do pierścieni Kubota V1500, V1501 proponujemy również tłoki oraz inne części zamienne.

pierścienie kubota v1500 v1501

Pierścienie Kubota V1500, V1501 dostarczane kurierem na terenie całego kraju. Możesz też odebrać je osobiście.

Ze wzrostem prędkości obrotowej skraca się czas trwania obiegu pracy w cylindrze, zmniejsza się więc ilość ciepła wymienianego między gazami a ściankami cylindra oraz maleje ilość gazów przedostających się do komory korbowej wskutek nieszczelności pierścieni tłokowych. Dlatego ze wzrostem prędkości obrotowej wykładnik m1 politropy rośnie, zbliżając się do wykładnika k izentropy.

Ze wzrostem stopnia sprężania wzrastają temperatury odpowiadające poszczególnym położeniom tłoka, a więc zachodzi bardziej intensywna wymiana ciepła między ściankami cylindra a sprężanymi gazami. Wskutek wzrostu ciśnienia większa ilość gazów przedostaje się na przeciwną stronę tłoka z powodu nieszczelności pierścieni tłokowych. Okoliczności te sprawiają, że ze wzrostem stopnia sprężania maleje wykładnik politropy sprężania.