Czujnik ciśnienia oleju Kubota V1500, V1501

W sprzedaży czujnik ciśnienia do silnika Kubota V1500, V1501. Oferujemy sprzedaż stacjonarną oraz wysyłkową.

Oprócz czujnika ciśnienia Kubota V1500, V1501 w ofercie również inne elementy osprzętu takie jak np. przekaźnik do świec, regulator napięcia i inne.

Dla maszyn o mocy poniżej 3 KM nie przewidu­je się przeprowadzania napraw głównych. Obsługi techniczne codzienne i okresowe należy wykonywać zgodnie z zaleceniami fabrycznych instrukcji obsługi.

W ramach obsług technicznych okresowych, przeprowadza się przegląd kontrolny w szer­szym zakresie niż podczas obsług codziennych, posługując się przyrządami kontrolno-pomiaro­wymi. Obsługi techniczne okresowe, w zależnoś­ci od rodzaju maszyn i warunków miejscowych, mogą być przeprowadzane w miejscu zatrudnie­nia maszyny, albo też—co jest zalecane —w bazie lub jej odpowiednim oddziale (np. war­sztacie przy magazynie).

Obsługi techniczne magazynowe mogą być wy­konywane równocześnie z obsługami technicz­nymi okresowymi.