Cewka gaszenia Kubota V1500, V1501

Cewka gaszenia do silnika Kubota V1500, V1501.

Cewki Kubota V1500, V1501 występują w wersji z samą wtyczką albo z kablem.

Możesz zakupić je w naszej firmie stacjonarnie oraz wysyłkowo.

W silnikach samochodowych najczęściej są stosowane zębate pompy olejo­we z kołami o zębach zewnętrznych, wyróżniające się prostotą budowy i nieza­wodnością działania. Pompa zębata składa się z dwóch identycznych współ­pracujących ze sobą kół zębatych umieszczonych w szczelnie obejmującym je korpusie (rys. 13.2). Jedno z tych kół jest osadzone na wałku napędzającym, drugie zaś obraca się luźno na osi. Korpus pompy ma kanały wlotowy i wy­lotowy, przy czym kanał wlotowy (ssawny) znajduje się po stronie wychodzenia zębów z zazębienia, a tłoczny -— po stronie wchodzenia zazębienia.

Działanie pompy zębatej polega na zasysaniu oleju w przestrzenie między- zębne, oswobodzone przez zęby wychodzące z zazębienia i na wytłaczaniu ole­ju z przestrzeni międzyzębnych przez zęby wchodzące w zazębienie. Olej wypeł­niający przestrzenie międzyzębne po stronie ssania jest przenoszony do komo­ry tłoczenia. Procesy ssania i tłoczenia odbywają się w sposób ciągły podczas pełnego obrotu kół zębatych. Znajdujące się w zazębieniu zęby tworzą rucho­me uszczelnienie oddzielające komorę ssania i tłoczenia.