Tłoki Kubota Z500

Oferujemy tłoki do silnika Kubota Z500 w rozmiarze nominalnym oraz nadwymiarowym.

Większość tłoków posiadamy na miejscu. Możesz u nas zakupić również inne części zamienne do silnika Kubota Z500.

Chcesz wiedzieć czy tłok Kubota Z500 jest dostępny? Skontaktuj się z nami. Gwarantujemy szybką dostawę do klienta.

Regulacja wytryskiwanej ilości paliwa odbywa się więc nie bezpośrednio przez przesunięcia drążka zębatego, lecz przez regulacje ilości powietrza w kanale wlotowym. Ponieważ z lewej strony przepony, tj. w komorze 16, panuje ciśnienie atmosferyczne, więc różnica ciśnień w obu komorach będzie zależała od położenia przepustnicy. Gdy obroty silnika przy biegu jałowym wzrastają nadmiernie (przepustnica zamknięta), wzmożone podciśnienie w przewodzie i komorze powoduje przesunięcie przepony w prawo, a tym samym i przesunięcie drążka zębatego, który sprawia, że pompa dostarcza odpowiednio mniejsze ilości paliwa. Przy spadku obrotów silnika zachodzi zjawisko odwrotne. Przy częściowym lub całkowitym otwarciu przepustnicy, a więc częściowym lub całkowitym obciążeniu silnika, różnica ciśnień wywołana działaniem przepustnicy i dyfuzora, powinna spowodować takie ustawienie przepony i drążka, aby ilość wtryskiwanego paliwa odpowiadała danemu przepływowi powietrza i obciążeniu silnika. Przy całkowicie otwartej przepustnicy rozbieganiu się silnika przeciwdziała różnica ciśnień, która powiększa się w miarę wzrostu prędkości przepływu powietrza przez dyfuzor.