Końcówki wtrysków, końcówki wtryskiwaczy Kubota Z500

Końcówki wtrysków Kubota Z500 dostępne od ręki w naszej firmie. Końcówki wtryskiwaczy Kubota Z500 wysyłane tego samego dnia.

Przed zamówieniem wyjmij wtrysk z silnika Kubota Z500 (nie dotyczy najnowszych wersji Common Rail) i wykręć końcówkę z obsady wtrysku.  Podaj nam wszystkie oznaczenia odczytane z tej końcówki.

Z uwagi na zewnętrzne warunki przeprowadza­nia napraw oraz możliwości techniczne jedno­stek zaplecza obsługowo-naprawczego, zakres napraw wykonywanych przez nie powinien ograniczać się do stosunkowo prostych czynnoś­ci, przede wszystkim polegających na wymianie części lub zespołów.- Przy tak określonym za­kresie przeprowadzanych napraw, które powin­ny być w zasadzie naprawami profilaktyczny­mi, główny nacisk w pracach tego zaplecza po­winien być położony na wykonywanie obsług technicznych.

Z uwagi na dużą różnicę pracochłonności seryj­nej produkcji oraz indywidualnej naprawy da­nego wyrobu, przestaje być opłacalna naprawa coraz większej liczby rodzajów elementów, a nawet zespołów maszyn budowlanych. Zwięk­sza się też liczba takich elementów, które już z założeń konstrukcyjnych są nienaprawialne. Tendencją więc prawidłową, co do charakteru napraw wykonywanych przez zaplecze obsługo­wo-naprawcze maszyn budowlanych, jest zwięk­szenie udziału napraw metodą wymiany nie­sprawnych części, podzespołów i zespołów na sprawne — nowe lub naprawiane metodami przemysłowymi.