Pompa wody Kubota Z500

W ofercie pompa wody do silnika Kubota Z500.

Pompa wodna Kubota Z500 dostępna na miejscu. Można zakupić ją stacjonarnie lub wysyłkowo. W razie braku w naszym magazynie – sprowadzana jak najszybciej.

Podczas zamawiania pompy wody Kubota Z500 podaj nam oznaczenie silnika oraz wyślij zdjęcie.

Czas przeznaczony na wytworzenie w cylindrze mieszanki palnej jest bar­dzo krótki. Na ten cel przeznacza się kąt 15-r-30° obrotu wału korbowego, co odpowiada 0,001 -f- 0,004 sekundy, zależnie od prędkości obrotowej wału kor­bowego. Dlatego, aby spalanie mogło przebiegać prawidłowo, niezbędne jest jak najdrobniejsze rozpylenie wtryskiwanego paliwa i dokładne wymieszanie go z powietrzem sprężonym w cylindrze. W celu uzyskania dobrego rozpylenia paliwo jest wtłaczane do cylindra przez odpowiednio małe otworki wtryskiwacza. Im wyższe jest ciśnienie wtrysku oraz im mniejsza jest średnica otworków, tym dokładniejsze jest rozpylenie paliwa. Następuje ono zarówno wskutek tar­cia cząstek paliwa o cząsteczki sprężonego powietrza, jak i wskutek burzliwego wypływu paliwa z dyszy. Strumień paliwa wypływającego z wtryskiwacza z prędkością 150-4-250 m/s po opuszczeniu dyszy przyjmuje kształt stożka, a poszczególne cząstki paliwa, wskutek napięcia powierzchniowego, przybiera­ją postać kuleczek.