Termostat Kubota Z500

Termostat Kubota Z500 w ofercie naszej firmy. Skontaktuj się z nami w celu sprawdzenia dostępności termostatu Kubota Z500.

Termostat Kubota Z500 odpowiada za utrzymanie temperatury pracy silnika. Jest ważnym elementem występującym w silniku.

Gniazdo zaworu oraz jego grzybek muszą mieć odpowiednią twardość, działają na nie bowiem duże siły, zwłaszcza w chwili zamykania zaworu. Często stosuje się gniazda wstawiane. W głowicach i kadłubach żeliwnych wstawia się tylko gniazda zaworów wylotowych, natomiast w głowicach i kadłubach wy­konanych ze stopu lekkiego wstawia się gniazda obu zaworów. Gniazda wyko­nuje się z perlitycznego żeliwa szarego lub ze stali stopowej. Czasem przylgnie gniazd napawa się stellitem, co zwiększa ich twardość i odporność na korozję. W głowicach aluminiowych najczęściej stosuje się gniazda z brązu aluminio­wego, ze względu na zbliżony współczynnik rozszerzalności temperaturowej.

Gniazda najczęściej osadza się wciskowo. Czasem stosuje się gniazda wkręcane lub gniazda z uskokiem. Uskok gniazda może być jedynie taki, aby po ogrza­niu głowicy i oziębieniu gniazda w ciekłym powietrzu można je było swobodnie wsunąć w otwór.