Komplet uszczelek silnika Kubota Z500

Oferujemy zestaw uszczelek do silnika Kubota Z500 dostępny na miejscu. W komplecie znajduje się m.in. uszczelka głowicy Kubota Z500.

W skład zestawu Kubota Z500 wchodzą uszczelki takie jak: uszczelka miski olejowej, uszczelka kolektora wydechowego, uszczelka pokrywy zaworowej, uszczelka klawiatury, uszczelka kolektora ssącego, zestaw uszczelek góra, zestaw uszczelek głowicy.

W porównaniu z wkładem w postaci płaskiej płyty (np. talerzowej) wkłady cylindryczne (nazywane również rurowymi lub świecowymi) pracują mniej korzystnie ponieważ konstrukcyjnie nie są w nich kompensowane siły. We wkładach płytowych, w których występuje pewnego rodzaju kompensacja hydrodynamiczna tzn. spadek ciśnienia na segmencie działa w przeciwnych kierunkach i obciąża głównie podpory, przy dużej ilości podpór odkształcenie trwałe wkładu jest praktycznie niemożliwe.

Uzyskanie filtrów cylindrycznych o dużej wytrzymałości jest możliwe w przypadku stosowania cylindrów o małych średnicach. Wykonywanie takich filtrów przy zastosowaniu form do spiekania sprawia znaczne trudności. Możliwe jest wykonywanie cylindrycznych filtrów z taśmy skręcanej i np. lutowanej, ale to podraża koszty produkcji. O ile filtry z wkładami cylindrycznymi można łatwo obliczyć wytrzymałościowo ze względu na istniejące w dostatecznie szerokim zakresie wyniki analiz teoretycznych i praktycznych, o tyle wkłady z segmentami płytowymi ze względu na występowanie podpór wymagają indywidualnych na ogół rozważań.