Cewka gaszenia Kubota Z500

Cewka gaszenia do silnika Kubota Z500.

Cewki Kubota Z500 występują w wersji z samą wtyczką albo z kablem.

Możesz zakupić je w naszej firmie stacjonarnie oraz wysyłkowo.

Istnieje bardzo dużo odmian konstrukcji chłodnic. Rozróżniamy chłodnice nierozbieralne, w których rdzeń tworzy jedną nierozdzielną całość ze zbiornikami, oraz rozbieralne, w których rdzeń jest połączony ze zbiornikami za pomocą śrub. Rdzeń chłodnicy może być jednolity lub składać się z oddzielnych sekcji. Bardziej rozpowszechnione są chłodnice nierozbieralne.

Chłodnice sekcyjne spotyka się w niektórych ciągnikach i dużych samochodach ciężarowych.

Pod względem konstrukcji rdzenia chłodnice można podzielić na: powietrzno-rurkowe (ulowe), wodno-rurkowe i komorowe.

W chłodnicy ulowej rdzeń składa się z krótkich, poziomych rurek, średnicy 6-4-10 mm, których końce są uformowane w kształcie kwadratu lub sześcio- kąta. Rurki te układa się jedne na drugich i lutuje na końcach, następnie całość przylutowuje się do zbiorników chłodnicy. Podczas pracy chłodnicy woda przepływa pomiędzy rurkami (z górnego zbiornika do dolnego), a wewnątrz rurek płynie powietrze, odbierające ciepło od wody. Chłodnica tego typu ma dużą sprawność, tzn. przy stosunkowo małej objętości ma dużą powierzchnię chłodzącą, lecz jest znacznie droższa niż chłodnica wodnorurkowa.