Cewka gaszenia Kubota V2607

Cewka gaszenia do silnika Kubota V2607.

Cewki Kubota V2607 występują w wersji z samą wtyczką albo z kablem.

Możesz zakupić je w naszej firmie stacjonarnie oraz wysyłkowo.

Podczas pracy silnika jego części nagrzewają się. Najbardziej nagrzewają się części bezpośrednio stykające się z gorącymi spalinami, tzn. tłok, tuleja cylindrowa i głowica. Aby zapobiec nadmiernemu wzrostowi temperatury tych części, konieczne jest ich chłodzenie. Przegrzanie silnika pogarsza warunki sma­rowania gładzi cylindrowej, zmniejsza wytrzymałość mechaniczną materiałów oraz odporność na zużycie, a ponadto może powodować detonacyjne spalanie i samozapłony.

Zbyt niska temperatura silnika również jest niekorzystna. Jeżeli ścianki cy­lindra są chłodne, to lepkość oleju jest większa i wzrastają opory tarcia. W zim­nym silniku na ściankach cylindra skrapla się zawarta w spalinach para wodna. Zawarte w spalinach bezwodniki węglowy i siarkowy tworzą z wykroploną wodą kwasy, powodujące korozję gładzi cylindrów i pierścieni tłokowych. Naj­większe zużycie występuje w górnej części cylindra, gdyż tu oprócz zużycia me­chanicznego występuje intensywne zużycie chemiczne.