Końcówki wtrysków, końcówki wtryskiwaczy Kubota V1903

Końcówki wtrysków Kubota V1903 dostępne od ręki w naszej firmie. Końcówki wtryskiwaczy Kubota V1903 wysyłane tego samego dnia.

Przed zamówieniem wyjmij wtrysk z silnika Kubota V1903 (nie dotyczy najnowszych wersji Common Rail) i wykręć końcówkę z obsady wtrysku.  Podaj nam wszystkie oznaczenia odczytane z tej końcówki.

Podstawowym zadaniem środków smarujących jest zmniejszenie oporów tarcia, a więc obniże­nie związanych z nim strat mocy, oraz uzyska­nie możliwie małej intensywności zużycia współpracujących elementów. Środki te speł­niają również szereg dodatkowych zadań, nie­jednokrotnie nie mniej ważnych, takich jak od­prowadzanie ciepła, ochrona przed korozją, uszczelnianie, usuwanie produktów zużycia. Spośród wymienionych trzech grup czynników wpływających na procesy tarcia i zużycia, dwie z nich, a mianowicie własności współpracują­cych elementów oraz zewnętrzne parametry i warunki współpracy, są już określone podczas użytkowania maszyn, wynikają one z konstruk­cji maszyny i z zadań wykonywanych przez ma­szynę. Zmniejszać opory tarcia i intensywności zużycia można głównie przez zapewnienie jak najlepszych warunków smarowania, przez do­prowadzenie odpowiednich środków smarują­cych w odpowiedniej ilości.