Czujnik ciśnienia oleju Kubota V1903

W sprzedaży czujnik ciśnienia do silnika Kubota V1903. Oferujemy sprzedaż stacjonarną oraz wysyłkową.

Oprócz czujnika ciśnienia Kubota V1903 w ofercie również inne elementy osprzętu takie jak np. przekaźnik do świec, regulator napięcia i inne.

Naprawy metodą wymiany zespołów mogą być wykonywane w ramach danej jednostki organizacyjnej, o ile spełnione są następujące podsta­wowe warunki:

– liczba maszyn jednego typu jest wystarcza­jąco duża,

– istnieje pełna wymienność zespołów,

– zapewnione są techniczne możliwości doko­nywania wymian zespołów w miejscu pracy ma­szyn,

– istnieje możliwość zgromadzenia odpowied­niej liczby zespołów wymiennych,

– zabezpieczone jest wykonywanie napraw ze­społów wymiennych we własnym zakresie lub w zakładach specjalistycznych,

– przeprowadzony wstępny rachunek porów­nawczy wskazuje na korzyści z wprowadzenia tej metody i związane z nimi efekty ekonomicz­ne.