Uszczelka głowicy Kubota F2302-DI

Uszczelka głowicy Kubota F2302-DI silnika, który znalazł zastosowanie w silnikach z maszyn przemysłowych, minikoparkach, koparkach kołowych, miniładowarkach. Uszczelka głowicy Kubota F2302-DI dostępna od ręki.

Oprócz uszczelki głowicy do silnika Kubota F2302-DI oferujemy również takie uszczelki jak: uszczelniacz wału korbowego, uszczelka klawiatury (uszczelka pokrywy zaworowej), uszczelka kolektorów, uszczelniacze zaworowe.

Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji na temat silnika Kubota F2302-DI.

Czy wiesz że…

Smarowanie jest podstawowym warunkiem długotrwałej pracy elementów. Bez smarowania praca jest wręcz niemożliwa na skutek zacierania się współpracujących powierzchni lub też staje się wadliwa w wyniku znacznego zwiększenia luzów. Aby smarowanie było skuteczne, olej i smar powinny mieć odpowiednie własności. Zapewnia się to przez ścisłe przestrzeganie stosowania środków smarujących zaleconych w instrukcji obsługi. W razie konieczności stosowania środków zastępczych i w każdym innym przypadku zmiany oleju lub smaru należy uzyskać zgodę producenta wózka. Przez pojęcie „użytkowanie” rozumie się posługiwanie się wózkiem w celu wykonywania pracy użytecznej. Czynności te w dużym stopniu zależą od rodzaju i typu wózka, jego osprzętu roboczego oraz od rodzaju ładunku. Niezależnie od tych różnic można wyodrębnić pewne ogólne zasady użytkowania każdego wózka. Użytkowanie wózka rozpoczyna się z chwilą dostarczenia go do użytkownika i obejmuje: pierwsze uruchomienie, docieranie, normalną eksploatację. Szczegółowy przebieg czynności związanych z użytkowaniem zawiera instrukcja obsługi wózka i dlatego kierowca powinien ją dokładnie przestudiować, aby stosować w praktyce podane tam zalecenia.