Pompa wody Kubota F2302-DI

Pompa wody Kubota F2302-DI silnika, który znalazł zastosowanie w maszynach budowlanych, minikoparkach, koparkach kołowych, miniładowarkach. Pompa wody Kubota F2302-DI dostępna od ręki.

Pompa wodna wszystkich wersji silnika Kubota F2302-DI. Sprzedajemy też części zamienne do silnika Kubota F2302-DI np.: termostaty, głowice, pompy paliwa, tłoki, uszczelniacze i uszczelki, tuleje itp.

Posiadamy wszystkie części zamienne do silnika Kubota F2302-DI, który znalazł zastosowanie w miniładowarkach, minikoparkach, koparkach.

Czy wiesz że…

Spalanie w silniku wysokoprężnym jest rezultatem wtrysku paliwa do powietrza sprężonego do około 2,8-6,0 MPa i ogrzanego do temperatury 520-700°C oraz procesów fizyczno-chemicznych prowadzących do samozapłonu paliwa. Podstawowym warunkiem szybkiego rozpoczęcia spalania jest odpowiednie rozpylenie, czyli, rozdrobnienie paliwa na bardzo dużą ilość (rzędu miliardów) małych kropel (o średnicach około 4-5 [im) o jednolitych średnicach. Struga paliwa wypływającego z rozpylacza z dużą prędkością i pod wysokim ciśnieniem (w zależności od rodzaju wtrysku – od 10 do 60 MPa lub jeszcze większym) musi być rozpylona w bardzo krótkim czasie. W komorze spalania podczas wtrysku paliwa istnieją ruchy powietrza w postaci wirów, których kształt, czas trwania i intensywność zależą od konstrukcji komory spalania i prędkości obrotowej silnika. Przy obciążeniach statycznych (powolnych) materiałów mających wyraźną lub umowną granicę plastyczności, naprężenie dopuszczalne gdzie: k – naprężenie dopuszczalne w N/m2 Re – granica plastyczności w N/m2 > n – współczynnik bezpieczeństwa.Przy obciążeniach statycznych materiałów kruchych n gdzie Rm, – wytrzymałość na rozciąganie (lub ściskanie) w N/m2. Dla materiałów plastycznych współczynnik bezpieczeństwa n=l,25-4 w zależności od dokładności obliczeń i jakości materiału. W obliczeniach części maszyn naprężenia dopuszczalne na rozciąganie kr, wynoszą 0,48 Re kr=0,48 Re. Dla metali kruchych, np. żeliwa TI=4-8, a dla drewna 8-12. Współczynnik bezpieczeństwa n powinien uwzględniać prawdopodobieństwo zupełnie przypadkowych – odstępstw od warunków przyjętych za podstawę obliczeń.