Świeca żarowa Kubota F2302-DI

Świeca żarowa Kubota F2302-DI do silnika z maszyn budowlanych, minikoparek, miniładowarek, koparek kołowych. Świece żarowe Kubota F2302-DI dostępne od ręki.

Oprócz świec żarowych sprzedajemy również części zamienne do silnika Kubota F2302-DI np.: pompy wody, termostaty, głowice, bloki silnika, pompy paliwa, tłoki, uszczelniacze i uszczelki, tuleje itp.

W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z nami.

Czy wiesz że…

W wózkach spalinowych termin naprawy głównej (remontu kapitalnego) wyznacza silnik, który po przebiegu około 4000 -r 7000 godzin wymaga naprawy głównej. Jednocześnie przeprowadza się demontaż wszystkich zespołów i podzespołów, szczegółowo kontroluje stan części, wymieniając wszystkie zużyte i uszkodzone. Ponadto wykonuje się wszystkie czynności związane z przywróceniem właściwego stanu technicznego, łącznie z malowaniem wózka. Naprawy główne mogą wykonywać zakłady specjalistyczne. Po naprawie głównej wózek poddawany jest próbom odbiorczym, identycznym jak wózek nowy. Również pierwsze uruchomienie oraz docieranie przeprowadza się tak samo jak dla wózka nowego. Czas pracy do pierwszej naprawy głównej dla wózków elektrycznych jest na ogół trochę dłuższy, a o jej terminie decyduje stan przekładni napędowych oraz inne główne zespoły. Najczęściej stosuje się dwie naprawy główne w czasie eksploatacji wózka, przy czym jego przebieg po naprawie głównej jest krótszy niż dla wózka nowego. Czas eksploatacji wózka spalinowego wynosi średnio 8 lat, a elektrycznego 10 lat. Dalsza eksploatacja staje się ekonomicznie nieopłacalna. Napęd akumulatorowy, poza zaletami takimi jak cicha praca i brak spalin, ma także i wady, do których można zaliczyć małą odporność na wstrząsy i ograniczoną pojemność baterii akumulatorowej. Typowe dla tego rodzaju napędu zagrożenia bezpieczeństwa pracy i zdrowia są spowodowane: używaniem kwasu siarkowego do sporządzania elektrolitu; możliwością spowodowania lub powstania spięć i zwarć w instalacji elektrycznej; wydzielaniem się znacznych ilości wodoru podczas ładowania baterii. Od kierowców wózków wymaga się znajomości i bezwzględnego przestrzegania instrukcji obsługi baterii, a także zasad konserwacji i naprawy instalacji elektrycznej wózków. Wydzielający się, w czasie ładowania baterii, wodór tworzy z powietrzem mieszaninę wybuchową. Dlatego też w pomieszczeniach ładowania baterii obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia i palenia tytoniu.