Pierścienie Kubota F2302-DI

Pierścienie Kubota F2302-DI silnika, który znalazł zastosowanie w branży rolniczej, maszynach budowlanych oraz przemyśle. W ofercie mamy nie tylko pierścienie nominalne do wszystkich wersji silnika Kubota F2302-DI, ale także pierścienie nadwymiarowe (o ile w danej wersji występują).

Jeżeli oprócz pierścieni  jesteś zainteresowany również innymi częściami do tego silnika – skontaktuj się z nami.

Przeprowadzamy również remonty silnika Kubota F2302-DI.

Czy wiesz że…

W wielu wypadkach o możliwości zastosowania wózka przesądza wytrzymałość stropu lub nośność nawierzchni. Podział nacisków, jakie wywiera wózek na nawierzchnię podano na stronie 28. Każdy z wytwórców zobowiązany jest podać wielkość obciążenia osi produkowanych wózków. Jest to szczególnie ważne dla wózków podnośnikowych, dla których podaje się obciążenie osi przedniej wózka z ładunkiem oraz osi tylnej wózka bez ładunku. Wynikające z obciążenia osi siły skupione, z jakimi oddziałują na podłoże koła jezdne, mogą doprowadzić w krańcowych przypadkach do zarwania stropu czy podłogi wagonu kolejowego. Naciski te zdecydowanie wzrastają podczas zatrzymania opuszczanego na widłach ładunku. Pojawiające się wówczas siły dynamiczne osiągają 40% wartości nacisków statycznych. Przekroczenie wielkości nacisków jednostkowych, dopuszczalnych dla danej nawierzchni, prowadzi do jej szybkiego zniszczenia. W wózkach krajowych naciski jednostkowe osiągają wartość 1 MPa. Mogą więc one pracować jedynie na drogach o nawierzchniach ulepszonych o dużej wytrzymałości. Każde zboczenie z takiej drogi kończy się ugrzęźnięciem wózka. Najbardziej odpowiednią nawierzchnią dla wózków jezdniowych napędzanych jest nawierzchnia betonowa.