Wentylator Kubota D1105

Nasza firma oferuje wentylator do silnika Kubota D1105. Posiadamy wentylatory wszystkich typów, a także paski wentylatora.

Wiatrak Kubota D1105

Przy składaniu zamówienia podaj nam informacje takie jak: ilość łopat wentylatora Kubota D1105, średnica zewnętrzna, rozstaw śrub. Podaj oznaczenia wydrukowane na pasku wentylatora Kubota  D1105.

W mosiężnym cylinderku termostatu jest zaprasowany odpowiednio ukształto­wany tłoczek gumowy. Przestrzeń między cylinderkiem a tłoczkiem jest wypeł­niona woskiem. W tłoczku jest osadzony trzpień o kształcie iglicy. Pod wpły­wem wzrostu temperatury wosk topnieje i zwiększając swą objętość wypycha trzpień z gumowego tłoczka. Ponieważ trzpień jest unieruchomiony w jarzmie termostatu, następuje przesunięcie cylinderka wraz z przylutowanym do niego talerzykiem zaworu i otwarcie przepływu cieczy chłodzącej do chłodnicy. Jed­nocześnie dolna część cylinderka zamyka połączenie z pompą.

Termostat zapewnia szybkie i równomierne nagrzewanie silnika po jego uruchomieniu. Nie zabezpiecza on jednak silnika zarówno przed przegrzaniem przy pełnym obciążeniu, jak i przed przestudzeniem (zwłaszcza w okresie zimo­wym). Dlatego oprócz termostatu stosuje się urządzenia regulujące ilość powie­trza przepływającego przez chłodnicę. Intensywność przepływu powietrza przez rdzeń chłodnicy może być regulowana za pomocą przesłony (lub żaluzji), umie­szczonej przed chłodnicą, lub na zasadzie zmiany wydajności wentylatora.