Termostat Kubota D1105

Termostat Kubota D1105 w ofercie naszej firmy. Skontaktuj się z nami w celu sprawdzenia dostępności termostatu Kubota D1105.

Termostat Kubota D1105 odpowiada za utrzymanie temperatury pracy silnika. Jest ważnym elementem występującym w silniku.

Zasada pracy takiego indykatora jest następująca. W chwil; wyrównania .się ciśnień z obu stron membrany (lub gdy w dolnej przestrzeni ciśnienie będzie nieco niższe) następuje dzięki powstającemu wtedy odstępowi między elektrodą i membraną, przerwanie prądu w obwodzie pierwotnym. Wskutek indukcji w tej chwili powstaje w uzwojeniu wtórnym prąd wysokiego napięcia, który wywoła przeskok iskrowy między elektrodą i bębnem, powodując przebicie nawiniętego na bębnie papieru. Ponieważ bęben obraca się wraz z wałem korbowym silnika, a tłok z elektrodą przesuwa się wzdłuż bębna pod działaniem ciśnienia sprężonego powietrza w cylindrze, tj. proporcjonalnie do ciśnienia gazów w cylindrze silnika, to powstały od przeskoku iskrowego znak na papierze określi ciśnienie gazów w cylindrze silnika i odpowiadający chwili przeskoku kąt obrotu wału korbowego.

Spalanie paliwa w silnikach turbospalinowych (zwanych inaczej turbinami spalinowymi lub gazowymi) może być zrealizowane przy stałym ciśnieniu lub przy stałej objętości. Ze względu na prostotę konstrukcji i pewność działania szerokie rozpowszechnienie uzyskał dotychczas jedynie pierwszy