Pompa wtryskowa Kubota D1105

Posiadamy w ofercie pompe wtryskową Kubota D1105. Oferujemy wszystkie typy pomp wtryskowych oraz części zamienne Kubota D1105 do regeneracji pomp wtryskowych.

Kubota D1105 pompa wtryskowa

Zajmujemy się również regeneracją pomp wtryskowych, w tym pompy wtryskowej Kubota D1105.

W samochodzie podczas jazdy występują: szum wylotu, szum dolotu, szum wywołany drganiami nadwozia, szum aerodynamiczny, szum mechaniczny.

Przepisy państwowe określają dopuszczalną głośność tak wewnątrz, jak i na zewnątrz pojazdu. Hałas powodowany drganiami nadwozia, szum aerody­namiczny i mechaniczny można zmniejszyć odpowiednio konstruując elementy nadwozia. Dla zmniejszenia szumów wylotu i dolotu trzeba stosować odpo­wiednie tłumiki. Tłumiki wylotu stosuje się we wszystkich pojazdach samocho­dowych, a tłumiki dolotu na ogół tylko w samochodach osobowych.

Szum dolotu, słyszany jako świst (przy uchylonej przepustnicy) i buczenie (przy szeroko otwartej przepustnicy), jest wywoływany dużą prędkością prze­pływu mieszanki przez szczeliny między przepustnicą i ścianką komory mie­szankowej oraz między zaworem i gniazdem.

Szum wylotu jest powodowany dużą prędkością wylotu spalin. W chwili otwarcia zaworu wylotowego ciśnienie w cylindrze wynosi 400-r-600 kPa, za­warte w nim gazy mają więc dużą energię. Część tej energii zostaje zużyta na tarcie podczas przepływu przez przewód wylotowy, a część zostaje zamienio­na w falę ciśnienia, która wylatując do atmosfery wywołuje hałas. Każdemu otwarciu zaworu wylotowego towarzyszy huk, którego głośność wzrasta z pręd­kością obrotowa i obciążeniem silnika.