Pompa paliwa, pompka zasilająca Kubota D1105

W ofercie pompa paliwa do silnika Kubota D1105. Dostępne na miejscu pompy podające paliwo we wszystkich wersjach. Elektryczna pompa paliwa, pompa podająca paliwo oraz pompka zasilająca na wałek rozrządu Kubota D1105 oferowane przez naszą firmę.

Pompa zasilająca Kubota D1105 dostępna od ręki.

Silniki elektryczne z jednej strony czynią eks­ploatację tańszą, z drugiej strony uzależnione są od źródła prądu. Z tego też względu agregaty sprężarkowe klasyfikuje się najogólniej ze względu na napęd na agregaty z napędem spa­linowym i elektrycznym, a ze względu na możli­wości transportu na agregaty stacjonarne i prze­woźne. Te ostatnie z kolei na agregaty na ko­łach żelaznych do transportu bliskiego, na pneu­matykach do transportu dalekiego oraz kopal­niane na wózkach kolejowych.

Agregat wyposażony jest w samoczynnie działający regulator ciśnienia, który przełącza sprę­żarkę na bieg luzem przez podwieszanie zawo­rów ssawnych w chwili osiągnięcia nominalne­go ciśnienia po II stopniu. Dwa zawory bezpie­czeństwa chronią układ sprężania przed wzro­stem ciśnienia powyżej granic dopuszczalnych po I i II stopniu. Manometry umożliwiają kon­trolę ciśnienia powietrza oraz oleju w układzie smarowania.