Czujnik temperatury płynu silnika Kubota D1105

Oferujemy czujnik temperatury płynu silnika Kubota D1105. Czujnik temperatury Kubota D1105 dostępny od ręki lub na zamówienie w przypadku braku.

Ponadto w sprzedaży oprócz czujników temperatury Kubota D1105 inne elementy osprzętu.

Działanie każdego filtru polega na intensywnym wytłumieniu wszystkich dźwięków o częstotli­wościach innych niż charakterystyczne dla za­stosowanego filtru.

Wśród dźwięków przepuszczanych przez filtr znajdują się te, których częstotliwości mieszczą się w zakresie od ok. 70 do ok. 140% nominalnej częstotliwości zastosowanego filtru. Natomiast częstotliwość nominalna filtru jest wyznaczona jako średnia geometryczna dolnej i górnej gra­nicy pasma.

Przefiltrowany impuls elektryczny odpowiadający mierzonemu poziomowi ciśnienia akustycznego przekazany zostaje do precyzyjne­go miernika poziomu dźwięku i jego wartość może być odczytana w dB z miliwoltomierza miernika. Jeśli impulsy z miernika zostaną ko­lejno przez każdy filtr przekazane do rejestrato­ra.

Omawiany zestaw aparatury z pominięciem re­jestratora pozwala na dokonywanie pomiarów w terenowych warunkach pracy eksploatacyj­nej maszyny, ponieważ miernik jest urządze­niem tranzystorowym zasilanym bateryjnie prą­dem stałym o napięciu 4,5 V. Natomiast użycie rejestratora wymaga zasilenia prądem zmien­nym o napięciu 115 lub 220 V.