Pompa wody Kubota V2003

W ofercie pompa wody do silnika Kubota V2003.

Pompa wodna Kubota V2003 dostępna na miejscu. Można zakupić ją stacjonarnie lub wysyłkowo. W razie braku w naszym magazynie – sprowadzana jak najszybciej.

Podczas zamawiania pompy wody Kubota V2003 podaj nam oznaczenie silnika oraz wyślij zdjęcie.

Już po ustaleniu skali liczby oktanowej okazało się, że dzięki specjalnym domieszkom uszlachetniającym można otrzymać paliwa o liczbie oktanowej LO > 100, tzn. bardziej odporne na detonację niż izooktan. Nowoczesny samo­chodowy silnik z zapłonem iskrowym o stopniu sprężania e = 9 (np. Polski Fiat 125p) wymaga paliwa o liczbie oktanowej LO > 90.

Stopień sprężania jest głównym, lecz nie jedynym, kryterium doboru liczby oktanowej paliwa. Istotne znaczenie ma tutaj również rozwiązanie komory spa­lania, o czym wyraźnie świadczy fakt, że silniki o tym samym stopniu sprężania, lecz o różnej konstrukcji, wymagają paliwa o różnej liczbie oktanowej.