Komplet uszczelek silnika Kubota V2003

Oferujemy zestaw uszczelek do silnika Kubota V2003 dostępny na miejscu. W komplecie znajduje się m.in. uszczelka głowicy Kubota V2003.

W skład zestawu Kubota V2003 wchodzą uszczelki takie jak: uszczelka miski olejowej, uszczelka kolektora wydechowego, uszczelka pokrywy zaworowej, uszczelka klawiatury, uszczelka kolektora ssącego, zestaw uszczelek góra, zestaw uszczelek głowicy.

Przykład wykorzystania wzmacniacza elektrohydraulicznego do pomiaru koncentracji zanieczyszczeń w cieczy roboczej, a przez to oceny efektywności stosowanych filtrów w układzie opisano po raz pierwszy w 1959 r. Jako elementu pomiarowego użyto wzmacniacza elektrohydraulicznego niesymetrycznego typu FC2 firmy Cadillac Gago Co., Detroit (USA) używanego w układach hydraulicznych firmy Boeing. Istota metody pomiaru jest sprowadzona do cechowania wzmacniacza FC2 na specjalnie wyposażonym stoisku pomiarowym, na którym określona jest zależność histerezy w strefie nieczułości wzmacniacza od koncentracji wagowej zanieczyszczeń testowych.