Cewka gaszenia Kubota Z750

Cewka gaszenia do silnika Kubota Z750.

Cewki Kubota Z750 występują w wersji z samą wtyczką albo z kablem.

Możesz zakupić je w naszej firmie stacjonarnie oraz wysyłkowo.

Cewka gaszenia Kubota Z751

W ofercie również cewka gaszenia do silnika Kubota Z751.

W niektórych chłodnicach zamiast rurki kontrolnej stosuje się podwój­ny zawór parowo-powietrzny, najczęściej umieszczony w korku wlewowym. Zawór taki wypuszcza parę z chłodnicy do atmosfery przy nad­ciśnieniu 20-^30 kPa oraz wpuszcza powietrze atmosferyczne do chłodnicy przy podciśnieniu 10 — 40 kPa (podciśnienie w układzie chłodzącym powstaje przy oziębianiu się wody). Zawór taki znacznie zmniejsza straty wody spo­wodowane parowaniem.

Opróżnianie układu chłodzenia z deczy chłodzącej umożliwiają kurki spu­stowe umieszczone w kadłubie silnika i w dolnym zbiorniku chłodnicy.

Chłodzenie wodne w pórównaniu z powietrznym ma wiele zalet, a przede wszystkim zapewnia: .

  • niższą temperaturę ścianek komory spalania i tłoka, co umożliwia wzrost współczynnika napełnienia cylindra, a w silnikach z zapłonem iskrowym

  • umożliwia stosowanie paliwa o mniejszej liczbie oktanowej lub stosowanie wyższych stopni sprężania;

  • cichszą pracę silnika, ponieważ płaszcz wodny tworzy warstwę izolacji aku­stycznej;

  • mniejszą długość silnika, dzięki możliwości zbliżenia do siebie cylindrów i odlania ich w jednym bloku;

  • możliwość wykorzystania gorącej cieczy z układu chłodzenia do ogrzewania kabiny kierowcy lub wnętrza nadwozia.