Pompa oleju Kubota D902

Nasza firma oferuje pompy oleju do silnika Kubota D902. Pompa oleju Kubota D902 wysyłana do klienta na terenie całej Polski. Można również odebrać osobiście.

Pompy oleju Kubota D902 dostępne od ręki bądź na zamówienie. Posiadamy też inne części zamienne do silnika.

Dla zapewnienia pra­widłowego przebiegu procesu spalania w komorach silników z zapłonem samo­czynnym niezbędny jest ruch wirowy powietrza, umożliwiający całkowite spa­lanie paliwa przy możliwie małym współczynniku nadmiaru powietrza. Energię niezbędną do wywołania ruchu wirowego zalicza się do strat. Maksymalna prędkość wirowania powietrza w silnikach z wtryskiem bezpośrednim wynosi 50 -r-100 m/s, w silnikach z komorą wirową — 200-^300 m/s, a w silnikach z komorą wstępną i zasobnikiem powietrza —- 400-^-500 m/s. Odpowiednio wzrastają również straty energii związane z wirowaniem czynnika. Widoczną oznaką tych strat jest wzrost jednostkowego zużycia paliwa, eo jest jednoznaczne ze zmniejszeniem się sprawności ogólnej silnika. Ze wzrostem prędkości wirowa­nia zwiększa się ponadto intensywność wymiany ciepła między ładunkiem a ścia­nami komory. Komory dzielone mają większą powierzchnię niż komory nie- dzielone, a więc większe są w nich także straty ciepła spowodowane chło­dzeniem.