Wentylator Kubota D1402

Nasza firma oferuje wentylator do silnika Kubota D1402. Posiadamy wentylatory wszystkich typów, a także paski wentylatora.

Wiatrak Kubota D1402

Przy składaniu zamówienia podaj nam informacje takie jak: ilość łopat wentylatora Kubota D1402, średnica zewnętrzna, rozstaw śrub. Podaj oznaczenia wydrukowane na pasku wentylatora Kubota  D1402.

W okresie zimowym układ chłodzenia napełnia się specjalnymi cieczami o odpowiednio niskiej, temperaturze krzepnięcia. Sporządza się je z alkoholu, glikolu i gliceryny technicznej. W użyciu są mieszanki dwu- lub trzyskładnikowe.

Mieszanina gliceryny z wodą ma wysoką temperaturę wrzenia i małą lot­ność, dzięki czemu jej straty spowodowane parowaniem są minimalne. Zasad­niczą jej wadą jest duża lepkość, gdyż dla otrzymania odpowiednio niskiej temperatury krzepnięcia mieszanina taka powinna zawierać dużą ilość glicery­ny. Na przykład mieszanina 50% gliceryny i 50% wody (wagowo) ma tempe­raturę krzepnięcia — 22rC.

Mieszaniny alkoholu etylowego z wodą mają małą lepkość, zbliżoną do lepkości wody, ich wady stanowią jednak duża lotność alkoholu oraz niska temperatura zapłonu. Ubytek alkoholu zakłóca ustalony stosunek składników, powodując podwyższenie temperatury zamarzania mieszaniny (mieszanina 40% ■alkoholu etylowego i 60% wody krzepnie w temperaturze — 21 °C). Dodatkowa wadą tych cieczy jest skłonność do korodowania aluminiowych części silnika. W celu zabezpieczenia układu chłodzenia przed korozją konieczne jest doda­wanie do cieczy chłodzących inhibitorów korozji*).