Pompa wtryskowa Kubota V2203

Posiadamy w ofercie pompe wtryskową Kubota V2203. Oferujemy wszystkie typy pomp wtryskowych oraz części zamienne Kubota V2203 do regeneracji pomp wtryskowych.

Kubota v2203 pompa wtryskowa

Zajmujemy się również regeneracją pomp wtryskowych, w tym pompy wtryskowej Kubota V2203.

W celu ograniczenia maksymalnej prędkości obrotowej silnika oraz utrzymania minimalnej prędkości obrotowej na biegu jałowym w silnikach z zapłonem samoczynnym stosuje się regulatory prędkości obrotowej.

Rozróżniamy regulatory dwuzakresowe i wielozakresowe. Stosuje się regulatory mechaniczne (odśrodkowe), pneumatyczne i hydrauliczne.

Ze wzrostem prędkości obrotowej silnika ciężarki regulatora pod działaniem siły odśrodkowej wywierają coraz większy nacisk na sprężyny i oddalają się od osi wałka krzywkowego. Przypuśćmy, że silnik pracuje na biegu jałowym z pewną stałą prędkością obrotową. Jeżeli teraz z jakiegokolwiek powodu na­stąpi wzrost tej prędkości, to ciężarki oddalą się od osi obrotu i ścisną sprężyny zewnętrzne . Jednocześnie połączone z ciężarkami dźwignie kątowe obrócą się i za pomocą wodzika przesuną drążek  w lewo. Drążek, tzw. miarkownik, przesuwając się w lewo powoduje obrót dźwigni dwuramiennej  w prawo, dokoła osi mimośrodu, co pociąga za sobą przesunięcie zębatki w prawo w kierunku zmniejszenia dawki wtryskiwanego paliwa. W wyniku tego następuje zmniejszenie prędkości obrotowej silnika.