Wentylator Kubota V3300

Nasza firma oferuje wentylator do silnika Kubota V3300. Posiadamy wentylatory wszystkich typów, a także paski wentylatora.

Wiatrak Kubota V3300

Przy składaniu zamówienia podaj nam informacje takie jak: ilość łopat wentylatora Kubota V3300, średnica zewnętrzna, rozstaw śrub. Podaj oznaczenia wydrukowane na pasku wentylatora Kubota  V3300.

Kształt zbiornika jest zależny od miejsca, w którym ma być umieszczony. Najczęściej stosuje się zbiorniki w kształcie prostopadłościanu z zaokrąglony­mi krawędziami i narożami. Zbiorniki wykonuje się zwykle z blachy stalowej. W celu zabezpieczenia przed korozją są one wewnątrz fosfatyzowane, cynko­wane lub ołowiowane. Do wnętrza zbiornika wstawia się przegrody usztywnia­jące jego konstrukcję oraz’łagodzące burzliwe kołysanie paliwa wywołane np. gwałtownym hamowaniem. Amortyzację wstrząsów zapewnia elastyczne za­mocowanie zbiornika na podkładkach gumowych, filcowych lub drewnianych, a niekiedy na sprężynach.

Korek wlewu paliwa powinien być szczelny, ale jednocześnie musi umożli­wiać wyrównywanie ciśnienia w zbiorniku do ciśnienia atmosferycznego. Wlew paliwa powinien być wyposażony w gęstą siatkę, której zadaniem jest nie tyle oczyszczanie wlewanego paliwa, co zabezpieczenie przed ewentualnym prze­dostaniem się płomienia do wnętrza zbiornika. W najniższym miejscu dna zbior­nik ma otwór spustowy zamykany korkiem. Wlot rurki podającej paliwo do gaźnika powinien znajdować się około 10 mm nad dnem, żeby osady groma­dzące się w zbiorniku me przedostawały się do instalacji paliwa.