Kubota V3300 regulator napięcia alternator silnika

Regulator napięcia do silnika Kubota V3300. W ofercie wszystkie części elektryczne do Kubota V3300.

Przyśpieszonym ruchem sanie narzędziowe przesuwamy tak, żeby wierzchołek noża przemieścił się z pktu C do pktu D (na prawo od pktu A). Dla naprowadzenia wierzchołka noża na przedłużenie tworzącej powierzchni obrobionej przemieszczamy wzdłużne sanie su- portu o wartość a (z pktu D do pktu E) w kierunku przeciwnym kierunkowi poprzedniego ruchu sań wzdłużnych. Jeżeli chcemy zmniejszyć średnicę stożka np. o 0,4 mm, to przy zbieżności A = 1 : 20 należy przemieścić wzdłużne sanie suportu w tym samym kierunku o dalszą drogę b (od pktu E do
pktu F) ustaloną wg równania b = 0,4 • 20 = 8,0 mm.