Pompa wtryskowa Kubota V3300

Posiadamy w ofercie pompe wtryskową Kubota V3300. Oferujemy wszystkie typy pomp wtryskowych oraz części zamienne Kubota V3300 do regeneracji pomp wtryskowych.

Kubota v3300 pompa wtryskowa

Zajmujemy się również regeneracją pomp wtryskowych, w tym pompy wtryskowej Kubota V3300.

Regulator wielozakresowydziała w całym zakresie prędkości obrotowej sil­nika. W przypadku tego typu regulatora kierowca za pomocą pedału lub dźwigni nastawia pewną prędkość obrotową, którą regulator utrzymuje, zmieniając ilość wtryskiwanego paliwa w zależności od obciążenia silnika.

Kierowca naciskając pedał  powoduje przesunięcie zębatki w kierunku zwiększenia dawki paliwa. Ruch pedału jest przenoszony za pomocą cięgna , dźwigni , sprężyny i dźwigni . Siły odśrodkowe, działające na kule regulatora, są przenoszone przez tarczę  i dźwignię  na sprężynę (pracu­jącą na rozciąganie), której napięcie zmienia kierowca, naciskając na pedał . Zwiększając napięcie sprężyny powoduje się jednocześnie przesunięcie zębatki w kierunku zwiększenia dawki paliwa, co powoduje wzrost prędkości obroto­wej silnika, a tym samym wzrost sił odśrodkowych, równoważących siłę napię­cia sprężyny . Przy dalszym wzroście prędkości obrotowej kule regulatora będą oddalać się od osi obrotu, przesuwając w lewo tarczę, która za pomocą dźwigni przesunie zębatkę w lewo, zmniejszając dawkę paliwa odpowiednio do chwilowego obciążenia.