Pierścienie tłokowe Kubota V3300

Pierścienie tłokowe Kubota V3300 w ofercie naszej firmy dla tłoków nominalnych oraz nadwymiarowych. Do pierścieni Kubota V3300 proponujemy również tłoki oraz inne części zamienne.

pierścienie kubota v3300

Pierścienie Kubota V3300 dostarczane kurierem na terenie całego kraju. Możesz też odebrać je osobiście.

Sprawność obiegu porównawczego, czyli tzw. sprawność teoretyczna, jest to stosunek ilości ciepła Q = Qt — Qz zamienionego na pracę w obiegu porównawczym (teoretycznym) do ilości ciepła <2i doprowadzonego do czynnika w tym obiegu

Sprawność indykowana jest to stosunek ilości ciepła Qt zamienionego na pracę indy kowaną w rzeczywistym obiegu pracy do ilości ciepła Ql doprowadzonego do czynnika w tym obiegu

Ilość ciepła Qi zamienionego na pracę w silniku rzeczywistym jest mniejsza od teoretycznej Q — QI — Q2. Składają się na to liczne przyczyny, jak niedoskonałość spalania, konieczność chłodzenia silnika oraz straty energii na wymianę ładunku (dolot i wylot). Miarą tych strat jest sprawność indykowana.