Panewki główne wału Kubota V3300, kółko i półpanewki

W ofercie panewki główne Kubota V3300. W skład kompletu V3300 wchodzą półpanewki oraz, jeżeli w danej wersji występuje,  kółko wału (do bloku silnika).

Panewki Kubota V3300 dostępne w nominale (STD), jak i nadwymiarowe. UWAGA! Udostępniamy wszystkie wymiary wału do szlifu.

Ustalenie normalnego zakresu rzeczowego prac naprawczych umożliwia rozróżnienie: naprawy bieżącej (NB), naprawy głównej (NG), naprawy uszkodzenia a wary jncgo (MA). Naprawa bieżąca obejmuje najmniejszy zakres prac rzeczowych i polega na wymianie lub naprawie elementów uszkodzonych, w celu przywrócenia maszynie pożądanych parametrów pracy. W czasie wykonywania naprawy bieżącej należy stosować zasadę, że naprawie lub wymianie podlegają również i te elementy maszyny (urządzenia), których stan nie gwarantuje poprawnej pracy i wymaganej dokładności do czasu następnej planowanej naprawy. Naprawa główna jest przeprowadzana w celu przywrócenia maszynie pierwotnej wartości użytkowej. Dlatego naprawy poszczególnych zespołów polegają na dokładnej weryfikacji części i wymianie lub naprawie elementów zużytych.