Końcówki wtrysków, końcówki wtryskiwaczy Kubota V3300

Końcówki wtrysków Kubota V3300 dostępne od ręki w naszej firmie. Końcówki wtryskiwaczy Kubota V3300 wysyłane tego samego dnia.

Przed zamówieniem wyjmij wtrysk z silnika Kubota V3300 (nie dotyczy najnowszych wersji Common Rail) i wykręć końcówkę z obsady wtrysku.  Podaj nam wszystkie oznaczenia odczytane z tej końcówki.

Przy doborze olejów silnikowych należy kiero­wać się Wymaganiami^ stawianymi przez: produ­centa silnika co do lepkości olej u (w, okresie let­nim i zimowym),: ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami producenta oraz warunkami pra­cy silnika i zaleceniami CBN. Przy stosowaniu wyższych gatunkowo rodzajów olejów można oczekiwać korzyści wynikających z obniżenia intensywności zużycia silnika i przedłużenia okresu między wymianami oleju. Po osiągnięciu jednak pewnego optymalnego stanu dla danych warunków pracy silnika, dalsze podwyższenie jakości stosowanego oleju korzyści już nie przy­nosi.

Oleje silnikowe typu Lux przeznaczone są dla typowych silników gaźnikowych (benzynowych) przy pracy ich w lekkich i normalnych warun­kach, nie stwarzających specjalnych wymagań w stosunku do olejów.