Komplet uszczelek silnika Kubota V3300

Oferujemy zestaw uszczelek do silnika Kubota V3300 dostępny na miejscu. W komplecie znajduje się m.in. uszczelka głowicy Kubota V3300.

W skład zestawu Kubota V3300 wchodzą uszczelki takie jak: uszczelka miski olejowej, uszczelka kolektora wydechowego, uszczelka pokrywy zaworowej, uszczelka klawiatury, uszczelka kolektora ssącego, zestaw uszczelek góra, zestaw uszczelek głowicy.

Zastosowanie metody autoradiograficznej umożliwia określenie rozkładu zanieczyszczeń. W tym celu należy w filtrze utrwalić zanieczyszczenia przez zalanie go żywicą epoksydową, która nasiąkając w pory, umiejscowi i utrwali zatrzymane zanieczyszczenia znaczone radioizotopami. Dla określenia rozkładu zanieczyszczeń w przekroju poprzecznym filtru, należy po wyschnięciu żywicy filtr poprzecznie przeciąć i wykonać szlif metalograficzny.

Spektrochemiczna metoda oznaczania zanieczyszczeń umożliwia określenie składu chemicznego zanieczyszczeń. Jedną z ważnych zalet tej metody jest duża wykrywalność oraz duża szybkość oznaczenia w porównaniu z metodami analiz chemicznych. Przejawia się to głównie w tym, że jest możliwe jednoczesne oznaczanie kilku, a nawet kilkunastu pierwiastków z grupy metali (wykrywalność pierwiastków z grup niemetali jest na ogół mniejsza).