Czujnik temperatury płynu silnika Kubota V3300

Oferujemy czujnik temperatury płynu silnika Kubota V3300. Czujnik temperatury Kubota V3300 dostępny od ręki lub na zamówienie w przypadku braku.

Ponadto w sprzedaży oprócz czujników temperatury Kubota V3300 inne elementy osprzętu.

Obroty silnika uzależnione są od sposobu prze­noszenia mocy w danym typie maszyny. Np. w koparkach mechanicznych stosuje się silniki o obrotach 1500—1700 obr/min, w starszych ty­pach ok. 1000-^1100 obr/min. Budowlane agre­gaty prądotwórcze i sprężarkowe wymagają sil­ników o ok. 1500 obr/min. W maszynach budo­wlanych z napędem hydrostatycznym obroty silnika wynikają z nominalnej liczby obrotów zastosowanych agregatów hydraulicznych. Naj­częściej obroty te mieszczą się w granicach 1450—2200 obr/min. Do powyższych przypad­ków, gdzie wymagane są silniki wysokoprężne

średniej liczbie obrotów, celowe jest adapto­wanie silników ciągnikowych.

Adaptacja silników samochodowych pociąga za sobą konieczność redukowania obrotów, a zatem

mocy silnika. Obroty silnika maksymalne jak i minimalne utrzymywane są na określonym po­ziomie : przez regulator obrotów. N aj częściej: jest to regulator odśrodkowy zabudowany w pom­pie wtryskowej.